Understanding the Current Situation of Roma through History

Ústav etnológie SAV v spolupráci s veľvyslanectvom USA v Bratislave Vás pozývajú na odbornú prednášku, ktorú prednesie Prof. Ian Hancock, PhD. (University of Texas in Austin).

Odborná prednáška s názvom Understanding the Current Situation of Roma through History sa uskutoční dňa 25. apríla 2014 o 09.00 hod v posluchárni S3 v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave.

Prednáška a diskusia budú v anglickom jazyku bez tlmočenia.

 

Galéria: 
Nie