Ústav etnológie SAV na Noci výskumníkov 2016

V piatok 30.9.2016 sa konal 10. ročník vedeckého festivalu –Európska noc výskumníkov. Podujatie prebiehalo paralelne v 33 štátoch Európy, v rámci toho i vo viacerých mestách na Slovensku. Festival sa konkrétne odohrával v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici. V hlavnom meste sa výskumníci zhromaždili v priestoroch Starej tržnice, V – klubu, v SNM – Prírodovedné múzeum a Slovenskej národnej galérii.
V priestoroch Starej tržnice a na námestí SNP malo svoje zastúpenie viac ako 70 vedeckých stánkov. Medzi ne patril aj stánok Ústavu etnológie SAV s názvom Inakosti slovenské. Ako už názov napovedá, centrálnou témou prezentovaných aktivít bola inakosť, rôznorodosť a rozmanitosť, s ktorou sa možno v rôznych formách stretnúť v každodennom živote, no zároveň je frekventovanou problematikou v rámci výskumov pracovníkov ústavu. Konkrétne výskumné oblasti hravou formou predstavila návštevníkom najmladšia generácia pracovníkov a pracovníčok ÚEt SAV.
Od otvorenia brán tržnice o deviatej hodine až do neskorého večera sme mali plné ruky práce. V doobedných hodinách sa pri stánku zastavili predovšetkým deti zo škôl, poobede široká verejnosť. Návštevníci si mali možnosť vybrať zo širokej škály aktivít. Ako príklad možno spomenúť hru zameranú na určovanie pôvodu slov, prebratých z iných jazykov, čo je jedným z dôsledkov kontaktov Slovákov s inými národmi a etnickými skupinami. S úspechom sa stretol tiež "IQ test súčasných povestí a fám", ktoré vznikajú v podmienkach spolužitia rôznorodých skupín obyvateľstva. Návštevníci si taktiež vyskúšali pracovať so slepými mapami, prostredníctvom ktorých mali možnosť zistili, že vnímanie geografického priestoru je sociálnym konštruktom a nie nemenným faktom. K ďalším aktivitám patrilo zisťovanie, z akých oblastí Slovenska pochádzajú rozmanité ornamenty a aké sú ich zahraničné presahy. Zároveň si deti i dospelí mohli zobrať maľovanky tradičných ornamentov a vyfarbiť si ich v pohodlí domova.
Za návštevnícky najobľúbenejšiu aktivitu možno označiť fotografický minivýskum na tému: ,Akí sú Slováci?“ Účastníci boli vyzvaní, aby na tabuľku napísali jedno prídavné meno či charakteristiku, ktorá podľa nich vystihuje Slovákov. S týmto autostereotypom sa následne nechali odfotografovať a snímky boli pridané do prezentácie, ktorá sa pri stánku premietala na projekčné plátno až do večera.

V priebehu dňa sa výskumníkom podarilo zhromaždiť viac ako 200 fotografií s ľuďmi rôznych vekových kategórií. Názory na to, ako vnímame samých seba boli rôzne, negatívne ale tiež pozitívne. Tento ,,malý“ prieskum hodlajú organizátori aktivity v dohľadnej dobe vyhodnotiť a zverejniť.
Veľký záujem o stánok bol pre náš organizačný tím príjemným prekvapením. Zvedavé otázky návštevníkov nás utvrdili v tom, že témy, ktorými sa zaoberá Ústav etnológie SAV, sú pre spoločnosť zaujímavé a atraktívne. Podujatie naplnilo cieľ priblížiť verejnosti výsledky našej práce zrozumiteľným spôsobom a zvýšiť celkový záujem o vedu na Slovensku.
Ak bude budúci ročník Európskej noci výskumníkov taký úspešný ako ten tohtoročný, je sa na čo tešiť. 

-kr

Galéria: 
Nie