Úvod do antropologie etnických menšín


SOUKUPOVÁ, Blanka – HROCH, Miroslav – MANN, Arne – NOSKOVÁ, Helena – SALNER, Peter – KARPINSKA, Grażyna Ewa: Úvod do antropologie etnických menšín: vybrané texty přednášek magisterského kurzu Fakulty humanitných studií Univerzity Karlovy v Praze [elektronický zdroj]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií 2011. CD. ISBN 978-80-87398-17-3. 
 

Vybrané texty prednášok magisterského kurzu, zameraného na tému etnických menšín, Fakulty humanitných studií Univerzity Karlovej v Prahe. Dostupný online na stránkach fakulty tu.
Menu?: 
Nie