Úvodný seminár štipendistov programu Marie Curie, Building on the Past. European Doctorate: Social History of Europe and the Mediterranean

18. – 20. 9. 2008

Úvodný seminár štipendistov v projekte 6. rámcového projektu EÚ: Marie Curie, Building on the Past. European Doctorate: Social History of Europe and the Mediterranean. Organizátorom podujatia bol Ústav etnológie SAV a jeho garantom bola Universita CA’Foscari Venezia, Benátky, Taliansko. Semináru sa zúčastnilo 49 zahraničných a 11 domácich účastníkov.

Miesto konania: Bratislava

Členky organizačného výboru: M. Ferencová, Ľ. Herzánová, G. Kiliánová