Už sa chystá svadba istá. Svadobné obyčaje slovom a obrazom


Zámerom publikácie je upozorniť na bohatý vizuálny fond, ktorý obsahuje Digitálny archív fotografií a kresieb Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.
Jeho základ sa systematicky vytváral od roku 1953. Čitateľovi je priblížený prostredníctvom témy svadba. Tak vznikla príležitosť vytvoriť publikáciu, v ktorej sú zhutnenou formou zhrnuté etnologické poznatky o tradičných svadobných obyčajach a ich premenách na Slovensku v posledných desaťročiach. Kniha je určená tak pre odborníkov, ako aj pre širokú verejnosť. Inšpiráciu v nej nájdu sobášiace sa páry, ktoré chcú lepšie porozumieť rozsiahlemu svadobném obyčajovému komplexu a pri chystaní svadby nadviazať na tradičnú ľudovú kultúru Slovenska.

DOI: https://doi.org/10.31577/2020/9788022418317 

Menu?: 
Nie