Vedecké zbierky ÚESA SAV

Vedecké zbierky ÚESA SAV sú aktuálne z technických príčin pre verejnosť uzavreté!
Vedecké zbierky ÚESA SAV patria s Knižnicou ÚESA SAV pod Informačno-dokumentačný úsek (IDÚ). Oddelenie Vedeckých zbierok ÚESA SAV funguje od roku 1953 ako organická súčasť pracoviska, ktorá poskytuje dokumentačnú, ale aj informačno-technologickú podporu pre vedecko-výskumné aktivity.
V edecké zbierky ÚESA SAV disponujú rozsiahlými textovými, obrazovými a mutlimediálnymi dokumentami. Okrem vzácneho materiálu zozbieraného z terénnych výskumov naších pracovníkov zahŕňajú bohatý fond fotografií a kresieb; zvykoslovný materiál z dotazníkovej akcie Národopisného odboru Matice Slovenskej z roku 1942; jedinečnú zbierku ľudových rozprávok zostavenú pod vedením F. Wollmana; dotazníkový materiál pre Etnografický atlas Slovenska; sporný a verejnosti neprístupný Nemecký archív; špecializované zbierky balád, prísloví a iné.

V súčasnosti kladieme osobitý vedecko-výskumný a aplikačný dôraz na digitálne archivovanie a oblasť digitálnych humanitných vied (angl. digital humanities). V IDÚ koordinujeme členstvo ÚESA SAV ako kooperujúceho partnera v európskej výskumnej infraštruktúre DARIAH-EU. Pri naších aktivitách sa snažíme v čo najväčšej možnej miere dodržiavať stratégie otvorenej vedy, otvorených dát a otvoreného softvéru (angl. Open Science, Open Data, Open Source). Okrem toho organizujeme sieťovacie aktivity pre jednotlivcov a inštitúcie zamerané na digitálny výskum v humanitných vedách na Slovensku.

Momentálne na pracovisku digitalizujeme Archív textov, ktorý obsahuje 1.500 dokumentov z etnologických a antropologických terénnych a iných výskumov (celkovo 120.000 jednotiek v rôznom formáte) a pripravujeme digitálny archívny systém pre jeho online publikovanie. Technologická infraštruktúra úseku je vybavená profesionálnymi skenovacími zariadeniami, dostatočnou serverovou kapacitou, interným NAS úložiskom a ďalším potrebným technickým vybavením.

Kontakt

Vedúci Informačno-dokumentačného úseku ÚESA SAV
Mgr. Andrej Gogora, PhD.
Tel.: 52964707, klapka 102
E-mail: andrej.gogora@savba.sk

Správa Vedeckých zbierok ÚESA SAV
PhDr., Mgr. Tomáš Kubisa
Tel.: 52964707, klapka 102
E-mail: tomas.kubisa@savba.sk

Výpožičné hodiny

Vedecké zbierky ÚESA SAV sú aktuálne z technických príčin pre verejnosť uzavreté!

Linky

Zobraziť plávajúce menu