Vedeckí pracovníci

kognitívna a evolučná antropológia, náboženstvo, naratívny folklór, religionistika
Kontakt

ORCID ID: 0000-0002-1809-8283
e-mail: vladimir.bahna@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 111

medicínska antropológia a antropológia medicíny; nerovnosti v zdraví; zdravie Rómov; antropológia moci, divokosti, radikálneho environmentalizmu a romantickej lásky
Kontakt

ORCID ID: 0000-0001-6634-0137
e-mail: andrej.belak@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 112

etnické menšiny, spoločenské vzťahy, obyčaje, kultúrne regióny Slovenska, dejiny etnológie
Kontakt

ORCID ID: 0000-0002-3727-5812
e-mail: zuzana.benuskova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 110
web: http://www.zuzanabenuskova.sk/

urbánna antropológia, kultúrna a sociálna diverzita, postsocialistické transformačné procesy, kultúrne dedičstvo, gender, antropológia vysokoškolského vzdelávania
Kontakt
digital humanities, digitálny archív, digitálne uchovávanie, digitálne kurátorstvo, metodológia humanitného výskumu
Kontakt

ORCID ID: 0000-0001-5169-5330
e-mail: andrej.gogora@savba.sk
tel: 02-5296 4707, kl. 102

materiálna kultúra, vizuálna antropológia, (post)socializmus, rodina, identita a pamäť
Kontakt
migrácia, integrácia, multikulturalizmus, transnationalizmus, kultúrna a sociálna diverzita
Kontakt

ORCID: 0000-0003-3357-7474
e-mail: miroslava.hlincikova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl.111

slovesný prejav, folklorizmus, dejiny folkloristiky, orálna história
Rómovia (romistika), etnické a národnostné menšiny, politická participácia Rómov, religiozita Rómov, sociálna mobilita
Kontakt

ORCID ID: 0000-0002-4272-9954
e-mail: tomas.hrustic@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 112
 

urbánna etnológia, vizuálna antropológia, folkloristika, ľudové divadlo, folklorizmus
Kontakt

ORCID ID: 0000-0003-1192-0497
e-mail: daniel.luther@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 109

evolučná a kognitívna antropológia, náboženstvo, rituál, Maurícius
Kontakt

ORCID ID: 0000-0003-3961-3157
e-mail: peter.mano@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 112

vizuálna antropológia a antropológia zmyslov, mobilita, identita, smrť, Sibír a Arktída
Kontakt

ORCID ID: 0000-0002-4116-3848
e-mail: jaroslava.panakova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 110
 

štúdium naratívov (fámy a konšpiračné teórie, tradičné povesti, súčasné povesti), skupinových obrazov a stereotypov, diskurz a ideológia
Kontakt

ORCID ID: 0000-0001-7822-8118
e-mail: zuzana.panczova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 105

urbánne štúdium v etnológii, sociálna komunikácia, sociálna identita, stereotypy, transformačný proces po roku 1989, vinohradnícke mesto, súčasné sviatky
Kontakt

ORCID ID: 0000-0002-8163-4800 e-mail: katarina.popelkova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 110

urbánna etnológia, sociálna kultúra Židov
Kontakt

ORCID ID: 0000-0002-6844-0235
e-mail: peter.salner@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 109

migrácia, integrácia, transnacionálne praktiky starostlivosti, rod a ľudské práva
Kontakt

e-mail: martina.sekulova@savba.sk
tel.: 02-5296-4707, kl. 111

Etnicita, Rómovia, sociálne nerovnosti, sociálna politika, etnografia infraštruktúry, kohézna politika, fondy EÚ
Kontakt

ORCID ID: 0000-0002-6326-1094
e-mail: daniel.skobla@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 112

historická antropológia, (auto)biografický výskum, rodina, staroba, nehmotné kultúrne dedičtvo
Kontakt

ORCID ID: 0000-0003-3267-5240
e-mail: lubica.herzanova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 111

sociálna pamäť a identita, obdobie holokaustu, socializmu a politiky spomínania na Slovensku, predsudky a stereotypy v spoločenskom diskurze, angažovaná etnológia
Kontakt

ORCID ID: 0000-0002-3463-9166
e-mail: monika.vrzgulova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 110

ľudová religiozita, religiozita Rómov, náboženská ikonografia, európske mytológie
Kontakt

ORCID ID: 0000-0001-6164-5740
e-mail: tatiana.podolinska@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 104

textilná kultúra, tradičný výtvarný prejav, kultúrne dedičstvo, informačno-dokumentačná činnosť v etnológii
Kontakt

ORCID ID: 0000-0001-8583-0158
e-mail: juraj.zajonc@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 110