Vedenie SAV ocenilo Doc. PhDr. Evu Krekovičovú, DrSc.

3. júla 2013 ocenilo vedenie Slovenskej akadémie vied na slávnostnom udeľovaní v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca najlepšie vedecké kolektívy a jednotlivcov.
Pri výbere sa vychádzalo z hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry. Kritériami hodnotenia boli napríklad počet publikácií, citácií, H-index, porovnania. Cenu za 3.oddelenie SAV prevzala aj naša kolegyňa, Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Informácie na webe SAV nájdete tu a fotografiu z podujatia nájdete v prílohe nižšie.
Nie