Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Klemensova 19, 813 64 Bratislava 1 na webovom sídle svoj Profil verejného obstarávateľa, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
IČO: 166979
Štatutárny zástupca: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD., riaditeľka
Zatriedenie obstarávacieho subjektu:  Verejný obstarávateľ § 6 ods. 1 písm. d)           zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní                                                                 Právna forma: štátna rozpočtová organizácia
Kontaktné osoby:
Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
tel.: +421 (2) 5296 4707
e-mail: tatiana.podolinska@savba.sk
Poverená osoba pre VO: Mgr. Katarína Paduchová
tel.: +421 (2) 5296 4707, kl. 101
e-mail: uetnsekr@savba.sk
 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.uet.sav.sk
 
Obstarávateľ bude zverejňovať nasledovné informácie o verejnom obstarávaní:

  • profil verejného obstarávateľa,
  • aktuálne výzvy,
  • ukončené verejné obstarávania,
  • súhrnné správy.

Aktuálne 
 

Ukončené 

Ústav etnológie SAV ako verejný obstarávateľ vyhlasuje  podľa § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 26. 5. 2014 výzvu na zákazku  na poskytnutie služieb s názvom „Tlačiarenské služby spojené s vydaním časopisu Slovenský národopis“ na tlač periodika Slovenský národopis č. 2, 3 a 4/2014. Viac informácií o výzve nájdete TU.

Výzva na zákazku s nízkou hodnotou

Ústav etnológie SAV podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb vyhlasuje 28. 6. 2013 výzvu na zákazku s nízkou hodnotou s názvom 
"Grafická príprava a výroba prezentačných stojanov a propagačných posterov".
Viac informácií o výzve nájdete TU.

Verejné obstarávanie - výzva na dodanie služby "Dokumentárny film o projekte Etnofolk"

Predmetom výzvy je dodanie služby "Dokumentárny film o projekte ETNOFOLK".
Zákazka bude realizovaná v rámci medzinárodného projektu CENTRAL EUROPE project 3CE296P4 Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe - ETNOFOLK.
Viac informácií o výzve nájdete TU.

 

Súhrnné správy

2013
Súhrnný zoznam zákaziek verejného obstarávania za obdobie od 1.1.do 31.12.2013

2012
Súhrnný zoznam zákaziek verejného obstarávania za obdobie od 1.1.do 31.12.2012

2011
Súhrnný zoznam zákaziek s nízkou hodnotou za obdobie od 1.5.2011 do 31.10.2011

Zobraziť plávajúce menu