Verejné obstarávanie - výzva na dodanie služby "Dokumentárny film o projekte Etnofolk"

Predmetom výzvy je dodanie služby "Dokumentárny film o projekte ETNOFOLK". Zákazka bude realizovaná v rámci medzinárodného projektu CENTRAL EUROPE project 3CE296P4 Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe - ETNOFOLK.

Dokumentárny film o projekte ETNOFOLK bude sledovať proces prípravy spustenia internetového portálu ETNOFOLK a zachytí projektových partnerov a parciálny predmet ich odbornej činnosti - skúmanie prejavov dedičstva ľudovej kultúry v Českej republike, Maďarsku, Slovinsku a Slovensku, ako aj technické aktivity, potrebné pre dosiahnutie cieľov projektu. 

Podrobné informácie o predmete výzvy a jej podmienkach nájdete v prílohe pod textom "Vyzva VO UEt SAV". 

Nie