Vidiek v procese transformácie. Výsledky etnografického výskumu jedného západoslovenského regiónu


DANGLOVÁ, Oľga a kol. Vidiek v procese transformácie. Výsledky etnografického výskumu jedného západoslovenského regiónu. Bratislava : Zing Print 2005. ISBN 80-88997-25-9, 153 s.