Vinohradníctvo a vinohradníci v procesoch transformácií


NOVÁKOVÁ, K.: Vinohradníctvo a vinohradníci v procesoch transformácií. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. 199 s. ISBN 978-80-8105-085-5.

"V monografii, ktorá sa vám dostáva do rúk, som venovala pozornosť pracovným aktivitám a kultúrnym prejavom socio-profesijnej skupiny vinohradníkov vo vidieckom spoločenstve v priebehu 20. storočia. Zaujala ma tiež ich pozícia v sociálnej štruktúre lokálneho spoločenstva. Išlo mi najmä o postihnutie špecifického spôsobu života, práce a materiálnych prejavov kultúry tejto skupiny vidieckeho obyvateľstva." (K.Nováková)