Vladimír Bahna, Mgr., PhD.

kognitívna a evolučná antropológia, náboženstvo, naratívny folklór, religionistika

ORCID ID: 0000-0002-1809-8283
e-mail: vladimir.bahna@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 111

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor: religionistika, 2006
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2006), PhD. (2012)
Komunikačné jazyky: anglický, nemecký
Rok nástupu do ústavu: 2007
 

Vedecké projekty

Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej regulácie; VEGA 2/0102/19; 2019-2022

Aplikácia nových prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku; projekt VEGA 2/0050/16; 2016-2019

Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku; projekt VEGA 2/0088/14; 2014 - 2016 (člen projektu od 2015)

Labolatoř pro experimetální výzkum náboženství, Masarykova univerzita, Česká republika; Projekt LEVYNA CZ.1.07/2.3.00/20.048; 2011 - 2014

Ľudové poznanie a jeho socio-kultúrne podmienky, projekt VEGA 2/0092/11; 2011 - 2013

Folklórne žánre a sociálne komunikácia, projekt VEGA 2/0044/08; 2008 - 2010

Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti, projekt VEGA 2/0106/08; 2008 - 2010

Ocenenia

Prémia Literárneho fondu pre vedeckú a odbornú literatúru 2020 za knihu Nadprirodzené skkúsenosti a naratívna myseľ.

Cena za najlepší projekt dizertačnej práce v oblasti sociálnych vied za rok 2009 v rámci  programu „Podporujeme individuality“ nadácie Intenda
 

Bibliografia

 

Knihy

BAHNA, V. (2019). Nadprirodzené skúsenosti a naratívna myseľ: sociálna nákazlivosť spomienok., Bratislava: ÚESA SAV; VEDA, https://doi.org/10.31577/2019.9788022417754

Vedecké štúdie

BAHNA, V. (2019). Prirodzení konšpirátori. In Jurkovič, M., Čavojová, V., Brezina, I. (eds.) Prečo ľudia veria nezmyslom. Bratislava: Premedia, s. 65-87. 

BAHNA, V. (2019). Experiment v antropológii. In Voľanská, L. & Wiesner, A. (eds.) Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku. Bratislava: ÚESA SAV; VEDA,   https://doi.org/10.31577/2019.9788022417891.27-69

BAHNA, V. (2019) Organizácia kultúrno-spoločenského života vo vybraných úspešných obciach. Slovenský národopis 67(3), s. 324-342, https://doi.org/10.2478/se-2019-0019

BAHNA, V. (2017). Argumentum ad hominem. Argumentačné stratégie zástancov konšpiračných teórií v slovenských internetových diskusiách, Národopisná revue 27(4), s. 298-306

LANG, M., BAHNA, V., SHAVER, J.H., REDDISH, P. & XYGALATAS, D. (2017). Sync to link: Endorphin-mediated synchrony effects on cooperation. Biological Psychology 127, s. 191-197

BAHNA, V. (2015). Kognitívny a evolučný kontext šírenia konšpiračných teórií, Slovenský národopis 63(3), s. 195-206.

BAHNA, V. (2015). Memory and memorates. A Re-evaluation of Lauri Honko’s theory. Temenos 51(1), s 7-23.

BAHNA, V. (2015). Explaning vampirism. Two divergent atractors of dead human concepts. Journal of Cognition and Culture, 3-4(15), s. 285-298.

BAHNA, V. (2012) Teoretické poznámky k pojmu memorát v kontexte psychológie spomienok. Slovenský národopis 60(1), s. 4–15.

BAHNA, V. (2011). Autobiografická pamäť a nadprirodzené predstavy: Sociálna nákazlivosť spomienok. World Literature Studies 3/20(2), s. 112–125.

BAHNA, V. (2011). Hnus a náboženstvo. Možnosti využitia poznatkov psychológie emócií v religionistike. Axis Mundi 6(2), s. 45-52. 

BAHNA, V. (2010). Vysvetlenie kultúrneho vývoja z hľadiska evolučnej teórie: možnosti a obmedzenia. Slovenský národopis 58(1), s. 5–23.

BAHNA, V. (2009). Novoveký folklór ako prameň pre rekonštrukciu predkresťanskej mytológie. Stvorenie sveta v ruských duchovných veršoch. Axis Mundi 4(2), s. 101–119.

BAHNA, V. (2008). Čo s poverami alebo kde sú hranice kategórii. Etnologické rozpravy 2/2008, s. 11-24.

BAHNA, V. (2006). Súčasná situácia v ruskom neopohanstve, Axis Mundi 1, s. 13-30.
 

Pedagogická činnosť

Doktorandský seminár, Ústav etnológie SAV. od 2015

Kulturní evoluce a studium náboženství, Ústav religionistiky, Filosofická fakulta, 
Masarykova Univerzita. 2012/2013, zimný semester

Evolučná teória a sociálne vedy, Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta 
Univerzity Komenského. 2008/2009, zimný semester, 2009/2010, zimný semester

Náboženstvo Slovanov, Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského. 2007/2008, zimný semester, 2008/2009, zimný semester, 2011/2012, letný semester

Seminár z náboženstva Slovanov, Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského. 2009/2010, zimný semester
 

Zahraničné pobyty

Ústav religionistiky Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, 9/2011-8/2014 

Centre for Anthropology and Mind, School of Anthropology and Museum Ethnography, 
Oxford University. 18. 1. – 17. 6. 2010

Ústav religionistiky Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, zimný semester 
2005/2006