Vladimír Potančok, Mgr.

Slovenský národopis

email: vladimir.potancok@savba.sk
tel: 0907/402675

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie
Komunikačné jazyky: anglický, ruský, poľský
Rok nástupu do ústavu: 2011


Odborná činnosť

  • príprava a realizácia jednotlivých čísiel časopisu Slovenský národopis (získavanie príspevkov, ich predbežná úprava, komunikácia s autormi, recenzentmi a ostatnými členmi redakcie a redakčnej rady);
  • korešpondencia v mene redakcie SN, kontakt s tlačiarňou, distribúciou a inými externými spolupracovníkmi;
  • riešenie čiastkových úloh rozvoja vedy a techniky pod odborným dohľadom (príprava bibliografií).