Voľba rodičov v otázke starostlivosti o deti v Českej a Slovenskej republike

Projekt GA ČR

Parental choice and caring for children in the Czech republic and Slovakia

Nositeľ projektu: Masarykova univerzita Brno, ČR 

Riešiteľka za ÚEt SAV: Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová 

Evidenčné číslo projektu: GA ČR, č. P404/10/1586 

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2010–31.12.2012 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2012
Typ projektu: