Výberové konanie - dokumentarista / dokumentaristka Vedeckých archívov

Ústav etnológie SAV vypisuje výberové konanie na miesto odborného pracovníka / pracovníčky na pozíciu dokumentarista /dokumentaristka Vedeckých archívov Ústavu etnológie SAV s predpokladaným 100 %  úväzkom.

Pracovným zameraním sú činnosti v oblasti budovania, ochrany a sprístupňovania archívnych fondov vrátane spracovania súborov metadát a vedenia príslušnej agendy. Súčasťou odborného rastu bude výhľadová participácia na medzinárodných projektoch zameraných na digitalizáciu a ochranu kultúrneho dedičstva.

Požadované kvalifikačné predpoklady

ukončené VŠ vzdelanie v oblasti etnológia a/alebo kultúrna antropológia, výhodou sú praktické skúsenosti z oblasti digitalizácie dát. Podmienkou je základná znalosť anglického alebo nemeckého jazyka na komunikačnej úrovni.
 

Požadované materiály 

  • štruktúrovaný životopis
  • motivačný list

 

Záujemcovia/záujemkyne o miesto zašlú oba tieto dokumenty v elektronickej podobe na adresy: uetnsekr@savba.sk a tatiana.podolinska@savba.sk, predmet správy: „dokumentácia konkurz“ do 20.4.2017.

 
Termín konania výberového konania bude uchádzačom oznámený.

Nie