Výberové konanie - odborný pracovník / odborná pracovníčka

Ústav etnológie SAV hľadá na čiastočný pracovný úväzok odborného pracovníka/pracovníčku na pozíciu riešiteľ/riešiteľka vedeckého projektu s vykonávaním koordinácie a administrovania vedeckých úloh európskeho projektu v rámci schémy INTERREG na obdobie od 1. apríla 2018 do 30. júna 2019.
Projekt je zameraný na tvorbu nadnárodného internetového portálu s problematikou možností zamestnávania migrantov v krajinách povodia rieky Dunaj. Viac informácií o projekte v implementačnom manuáli TU v ďalších relevantných dokumentoch k implementácii TU a v informáciách o Danube Transnational Programme TU.

Požiadavky na uchádzača/uchádzačku sú prax pri riešení medzinárodných projektov.


Záujemcovia/záujemkyne o miesto zašlú svoj profesijný životopis na adresu: uetnsekr@savba.sk a tatiana.podolinska@savba.sk do 9. marca 2018. ​

Konkurz na obsadenie miesta obsadzovaného výberovým konaním sa uskutoční v Ústave etnológie SAV na Klemensovej 19 v Bratislave dňa 15. marca 2018. Vybraní uchádzači budú včas oboznámení s termínom osobného stretnutia a pozvaní na konkurz.

Nie