Výberové konanie - vedecký pracovník/čka od 1.1.2019

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka/vedeckej pracovníčky.

​Predpokladaný nástup na pozíciu je 1.1.2019 (alebo podľa dohody), plat podľa §28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vykonávaní práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Požadované kvalifikačné predpoklady 

ukončené PhD. vzdelanie v odbore etnológia a/alebo sociálna antropológia, prípadne v príbuzných spoločenských a humanitných vedách. Podmienkou je dobrá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. Výhodou je publikačné portfólio v renomovaných vedeckých SSH časopisoch a skúsenosť s participáciou alebo vedením národných a medzinárodných projektov.

Požadované dokumenty 

  • štruktúrovaný životopis
  • motivačný list
  • zoznam publikačnej činnosti
Záujemcovia / záujemkyne o miesto zašlú uvedené dokumenty do 3.12.2018 v elektronickej podobe na adresy: uetnsekr@savba.sk a zuzana.panczova@savba.sk, predmet správy: „vedecký pracovník, konkurz“.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na konkurz, ktorý sa uskutoční v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV na Klemensovej 19 v Bratislave dňa 10.12.2018.

Nie