Výberové konanie - vedecký pracovník/čka od 15.9.2017

Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka / vedeckej pracovníčky.

​Predpokladaný nástup na pozíciu je 15. 9. 2017, plat podľa §28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vykonávaní práce vo verejnom záujme.

Požadované kvalifikačné predpoklady

Ukončené PhD. vzdelanie v odbore etnológia a/alebo antropológia, prípadne v príbuzných spoločenských a humanitných vedách. Podmienkou je dobrá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. Výhodou je publikačné portfólio v renomovaných vedeckých SSH časopisoch a skúsenosť s participáciou alebo vedením národných a medzinárodných projektov.

Požadované materiály

  • štruktúrovaný životopis
  • motivačný list
  • zoznam publikačnej činnosti

Záujemcovia / záujemkyne o miesto zašlú do 11.08. 2017 svoje dokumenty v elektronickej podobe na adresy: uetnsekr@savba.skkatarina.popelkova@savba.sk, predmet správy: „vedecký pracovník, konkurz“.

Termín konania osobného pohovoru k výberovému konaniu bude uchádzačom včas oznámený.

 

Nie