Vybrané problémy z dejín etnológie

28.–30.5. 2008

Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti Valného zhromaždenia a 50. výročia založenia Národopisnej spoločnosti Slovenska (NSS). Podujatie zorganizovali Národopisná spoločnosť Slovenska a Ústav etnológie SAV. Zúčastnilo sa ho 46 domácich a 4 zahraniční účastníci.

Miesto konania: Bratislava

Členky organizačného výboru: G. Kiliánová, Z. Beňušková