Výskum kultúrnej orientácie Rómov v Gemeri

Medzinárodný projekt

Koordinátor: Ústav pre výskum menšín MAV 

Spoluriešiteľské inštitúcie: ÚEt SAV, Bratislava a Ústav pre výskum menšín MAV, Budapešť

Doba riešenia: 2002 

Spoluriešitelia z ÚEt SAV a výstupy v roku 2002: G. Kiliánová, A. Mann, Z. Palubová – pracovná porada o projekte dňa 13.3.2002 v Budapešti a 15.5.2002 v Bratislave; Spoločný terénny výskum slovenských a maďarských tímov v Gemeri 21.–29.5.2002.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2002
Typ projektu: