Výskum Rómov na východnom Slovensku

International Visegrád Fund Scholarship - štúdijný pobyt v Ústave etnológie SAV, Bratislava

Zahraničný študent/Účastník štipendijného pobytu: Jann Grill, St. Andrew University, Veľká Británia 

Trvanie projektu: 1.9.2006–30.6. 2006 

Školiteľ: A. Mann (ÚEt SAV) 

Finančné zabezpečenie projektu: International Visegrad Fund

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2006
Typ projektu: