Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe

2.12–3.12. 2012

Medzinárodná konferencia organizovaná Ústavom etnológie SAV v Bratislave a Dokumentačným strediskom holokaust. Podujatie podporili Úrad vlády SR, Ministerstvo školstva SR a Rada pre odškodnenie obetí holokaustu na Slovensku. Zúčastnilo sa ho 17 účastníkov.

Miesto konania: Crowne Plaza, Bratislava

Organizačná príprava: M. Vrzgulová, M. Kusá, V. Wiesnerová