​Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe


Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe. VRZGULOVÁ, Monika – HLAVINKA, Ján (Eds.), Bratislava: Dokumentačné stredisko holokaustu, 2012. 276 s. ISBN 978-80-969857-5-3.

Zborník z medzinárodnej konferencie Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe, ktorú organizovalo Dokumentačné stredisko holokaustu v Bratislave v spolupráci s Ústavom etnológie SAV. Publikácia prináša rozličné pohľady od historikov, sociálnych vedcov a pedagógov z krajín prepojených susedstvom a sčasti spoločnou socialistickou minulosťou.
Menu?: 
Nie