Výskumná správa o výkone terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách

Projekt Fondu sociálneho rozvoja

Riešiteľské pracovisko a zodpovedný riešiteľ: Ústav etnológie SAV, T. Hrustič

Evidenčné číslo projektu: 035/2009-HZ-3.0/V

Trvanie projektu: 1.9.2009 - 30.11.2009 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2009
Typ projektu: