Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békéscaba

Medzinárodná dohoda - Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku 

Platnosť dohody: 2002 - 2005 

Účasť na výskume Národopisný tábor v Satoraljaujhely v auguste 2002: Z. Beňušková, Z. Galiová, E. Krekovičová (odborná a organizačná spolupráca).

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2005
Typ projektu: