Výsledky medzinárodného hodnotenia organizácií SAV (2012 - 2015)

Uznesením Predsedníctva SAV č. 1212.C zo dňa 9. februára 2017 podľa Zásad pravidelného hodnotenia organizácií SAV (2012 – 2015) bol na základe hodnotenia Medzinárodného panelu hodnotiteľov a hodnotiaceho protokolu meta-panelu Ústav etnológie SAV zaradený do kategórie A.
Pracovisku týmto hodnotením prislúcha nasledujúca charakterizácia: „Výskum patrí k medzinárodnej špičke v európskom kontexte. Organizácia preukázala významné príspevky v danej oblasti a dosiahla medzinárodné uznanie v Európe.“ „The research is internationally leading within the European kontext. The institute has demonstrated important contributions to the field and is considered an international player in Europe“.

Z celkového počtu 57 organizácií SAV boli sumárne 2 organizácie zaradené do kategórie A „medzinárodná špička“ – Ústav etnológie SAV a Ústav polymérov SAV. Distribúcia ostatných kategórií B+ „vynikajúce výsledky výskumu viditeľné na medzinárodnej úrovni“ (9 organizácií) a B „hodnotné výsledky výskumu viditeľné na európskej úrovni (21 organizácií) preukázala, že SAV je nielen vrcholná výskumná inštitúcia na domácej pôde, ale patrí k významným európskym vedeckým inštitúciám.

Na základe hodnotenia Medzinárodného panelu hodnotiteľov organizácií spoločenských a humanitných vied bola z celkového počtu 20 organizácií v rámci 3. OV SAV 1 organizácia zaradená do kategórie A, 3 organizácie zaradené do kategórie B+ a 7 organizácií do kategórie B.

Prvé medzinárodné hodnotenie SAV ukázalo, že väčšina ústavov SAV patrí k významným a viditeľným hráčom európskej vedy a že kvalita jednotlivých oddelení SAV je v tomto smere vyvážená. Hodnotenie našej organizácie v kategórii medzinárodnej špičky nás veľmi teší, považujeme ho za ocenenie našej kolektívnej snahy. Protokol meta-panelu je pre nás dôležitým dokumentom pri smerovaní a zefektívnení našej výskumnej stratégie v nastávajúcom období.    

Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.

Galéria: 
Nie