Výstava ETNOFOLK

11.11. – 9. 12. 2013
V dňoch 11.11. – 9. 12. 2013 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v Národnom osvetovom centre v Bratislave predstaví širokej verejnosti formou výstavy medzinárodný projekt Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe – ETNOFOLK, realizovaný v rámci programu Central Europe Programme a spolufinancovaný z fondov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).
Uchovávanie a pestovanie kultúrneho dedičstva je dôležitou výzvou pre súčasné spoločnosti, nakoľko vytvára predpoklad kontinuity ich historického vedomia a predstavuje zdroj stále aktuálnych hodnôt. Projekt ETNOFOLK spojil etnologické pracoviská štyroch stredoeurópskych krajín – Českej republiky, Maďarska, Slovenska a Slovinska – v snahe prispieť k ochrane a rozvíjaniu dedičstva ľudovej kultúry. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie internetového portálu ETNOFOLK (www.etnofolk.eu), ktorý bude od aprila 2014 verejnosti prezentovať archívne i aktuálne informácie z oblasti ľudovej kultúry vo forme množstva obrazových a textových dokumentov, máp, video- a audio-záznamov z participujúcich krajín.Informácie z portálu ETNOFOLK budú potenciálne dôležité nielen pre výskumníkov, učiteľov a študentov, ale aj pre muzeologických pracovníkov, lokálnych a regionálnych politikov a pre všetkých kreatívnych ľudí, hľadajúcich nadčasové zdroje inšpirácie.

 
Slávnostné otvorenie výstavy spojené s tlačovou besedou sa uskutoční dňa 12. 11. 2013
o 10.00 hodine v priestoch Národného osvetového centra na Nám. SNP 12 v Bratislave.
Plagát k výstave je priložený v prílohe tejto správy.

-dr-, ÚEt SAV

Galéria: