Vývoj etnológie v Slovinsku a jej aktuálne vedecké problémy a skúmané otázky

6. – 7. 5. 2009

Odborný seminár organizovaný Ústavom etnológie SAV, ktorého sa zúčastnilo 18 účastníkov.

Miesto konania: Bratislava

Organizačná príprava: G. Kiliánová