Význam fotografií Jozefa Kolarčíka-Fintického pre dnešok

Vnútroústavný projekt

Importance of photographs of Jozef Kolarčík Fintický for this day

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovedného riešiteľa: Arne Mann, PhDr., CSc.

Evidenčné číslo projektu: 32/2013

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2013 – 2015

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2015
Typ projektu: