Výzva na publikovanie pre číslo 1/2020 časopisu Slovenský národopis

Slovenský národopis vyzýva na zaslanie príspevkov do pripravovaného čísla 1/2020, ročník 68. Redakcia časopisu privíta štúdie teoretického alebo analytického charakteru, no i materiály, eseje, diskusie či recenzie na rôzne témy z oblasti etnológie, kultúrnej/sociálnej antropológie a príbuzných disciplín.

Termín zaslania abstraktov: 30. 9. 2019

Autori prijatých abstraktov budú vyrozumení do 15. 10. 2019 a následne ich vyzveme, aby zaslali kompletný príspevok. Príspevky (štúdie, materiály, diskusie, eseje) prechádzajú anonymným posudzovaním dvoma nezávislými recenzentmi.

Termín zaslania príspevkov: 15. 12. 2019

Prosíme prispievateľov, aby abstrakt v slovenčine zaslali ako priložený súbor k e-mailu na adresu redakcie: slovensky.narodopis@savba.sk

 

Nie