Výzva na publikovanie pre číslo 1/2022 časopisu Slovenský národopis

Slovenský národopis vyzýva na zaslanie príspevkov do pripravovaného čísla 1/2022, ročník 70, zameraného na tému Dobrovoľné a vynútené pohyby obyvateľov (Česko)Slovenska v 20. storočí. Hosťujúcim editorom čísla je Peter Salner (ÚESA SAV).
V roku 2022 si pripomenieme 80. výročie deportácií Židov zo Slovenska. Táto udalosť predstavovala najväčší, zďaleka však nie jediný prípad hromadného pohybu obyvateľstva, ktorý v priebehu 20. storočia zasiahol krajiny strednej Európy, vrátane Čiech a Slovenska. Násilím vynútené alebo dobrovoľné migračné a emigračné procesy mali niekedy politické, v iných prípadoch ekonomické dôvody. Smerovali do zahraničia, alebo prebiehali v rámci krajiny. Vyvolali ich záujmy totalitných režimov, únik pred etnickým, náboženským či sociálnym prenasledovaním, ale aj odchody za prácou či viera, že v cudzine alebo v iných častiach vlastného štátu ich aktéri nájdu lepšie životné perspektívy pre seba a svoje rodiny.
Každá z týchto (e)migračných vĺn sa dotkla nielen priamych účastníkov a ich bezprostredného okolia. Zasiahla spoločnosť, ktorú dobrovoľne či z donútenia opustili, ale tiež prostredie, kam prišli. Redakcia časopisu privíta príspevky v slovenskom alebo v českom jazyku, ktoré mapujú:
- dôsledky 1. svetovej vojny a rozpadu Rakúsko-Uhorska;
- odchody za prácou v priebehu 20. storočia;
- deportácie židovského obyvateľstva v rokoch 1940-1945;
- vyhnanie nemeckých a maďarských obyvateľov z Československa po 2. svetovej vojne;
- emigrácie do Palestíny/Izraela v štyridsiatych rokoch 20. storočia;
- vynútené sťahovanie po nástupe komunistického režimu (Akcia K, Akcia B atď.);
- emigrácie po roku 1968;
- pohyby v smere vidiek-mesto a späť;
- migračné pohyby, smerujúce do Československa
a samozrejme aj prípadné ďalšie, vo výzve neuvedené (e)migračné procesy v 20. storočí.
Termín zaslania abstraktov: 30. 9. 2021

Prosíme prispievateľov, aby abstrakty v slovenčine (v češtine) posielali priamo do redakčného systému Slovenského národopisu na adresu: https://journals.savba.sk/index.php/slovenskynarodopis/about/submissions

Termín dodania príspevkov: 1. 12. 2021

Prosíme prispievateľov, aby príspevky posielali priamo do redakčného systému Slovenského národopisu na adresu: https://journals.savba.sk/index.php/slovenskynarodopis/about/submissions

Informácie pre autorov: text príspevku by nemal presiahnuť 6,250 slov alebo 45,000 znakov s medzerami, vrátane poznámok a zoznamu literatúry a mal by rešpektovať pokyny pre prispievateľov. Podrobnosti nájdete TU

Nie