Výzva na zákazku s nízkou hodnotou

Ústav etnológie SAV podľa § 102 zákona č.25/2006 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb vyhlasuje 28.6.2013 výzvu na zákazku s nízkou hodnotou s názvom

 

"Grafická príprava a výroba prezentačných stojanov a propagačných posterov"


Zákazka bude realizovaná v rámci medzinárodného projektu CENTRAL EUROPE project 3CE296P4 Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe - ETNOFOLK.

Kontaktná osoba: Daniel Luther, CSc.
Email: daniel.luther@savba.sk

Viac informácií vrátane podrobného predmetu zákazky nájdete v pdf prílohe nižšie.
 

Nie