Vzdelávací projekt poslucháčov interného doktorandského štúdia

Číslo projektu: 4/2004

Vedúci projektu: Juraj Podoba, PhDr., CSc.

Zástupca vedúceho: Martin Kanovský, Doc. PhD. 

Riešitelia: interní doktorandi ÚEt SAV, interní doktorandi KEKA FF UK, interní doktorandi KEE UKF

Doba riešenia projektu: 02. 2004 – 06. 2007 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2007
Typ projektu: