We Saw the Holocaust.


VRZGULOVÁ, M.: We Saw the Holocaust. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku 2005. ISBN 80-89008-19-4, 134 s. (vyšlo 2006 s vročením 2005)