Za horama, za vodú... Ľudové rozprávania z obce Závod


BUŽEKOVÁ, T.: Za horama, za vodú... Ľudové rozprávania z obce Závod. Senica : ER-PRINT, a.s. : Ústav etnológie SAV 2007. ISBN 978-80-969056-2-1, 112 s.