​Základy urbánnej antropológie: mesto a jeho ľudia ako objekt antropologického výskumu

Vnútroústavný projekt

Nositeľ projektu:  Ústav etnológie SAV

Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2016-31.1.2017

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2017
Typ projektu: