Zaostrené na kultúrne dedičstvo

7. 10. 2012

Odborný seminár o kultúrnom dedičstve malokarpatského regiónu. Podujatie zorganizovali Academia Istropolitana NOVA, Svätý Jur, Mestské múzeum v Pezinku a Ústav etnológie SAV v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 30 účastníkov.

Miesto konania: Pezinok

Organizačná príprava: K. Popelková