Záverečný workshop k projektu SIRONA (Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou)

11.10. 2010

Záverečný workshop k projektu SIRONA (Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou), organizovaný Ústavom etnológie SAV. Podujatia sa zúčastnilo 80 účastníkov.

Miesto konania: Bratislava

Organizačná príprava: T. Podolinská, T. Hrustič