Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou


SALNER, Peter: Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Židovská obec Bratislava, Inštitút judaistiky UK, 2000. 295 s.