Židovská identita, komunita a pamäť generácií

21.4.2017 9:00
Židovská náboženská obec v Bratislave, Dokumentačné stredisko holokaustu, Ústav etnológie SAV a Rafael Institut v Prahe Vás pozývajú na interdisciplinárny seminár Židovská identita, komunita a pamäť generácií.
Seminár má ambíciu diskutovať témy traumy, postraumatického rastu a významu svedectiev. Dotkne sa symbolického významu rituálov v rodinách po holokauste, témy domova, rodiny, priateľov a významu väzby v komunite, ktorá znovu zakoreňuje svoje ja, svoju identitu v súčastnom svete. Seminár je určený pre odborníkov - klinických pracovníkov (lekárov, psychológov, sociálnych pracovníkov, zdravotníkov a pod.), etnológov, historikov, filozofov, členov židovskej komunity a ďaľších záujemcov o problematiku židovskej identity a jej prejavov po šoa. V prípade, že plánujete prísť na náš seminár, prosím dajte nám to vedieť na: dsh@holokaust.sk alebo na telefonne číslo + 421 918 477 984  Seminár sa bude konať v Komunitnom centre Židovskej náboženskej obce, Panenská 4, Bratislava – Staré Mesto.