Židovská komunita, majoritná spoločnosť a štátna moc po roku 1945

Vnútroústavný projekt

Jewish Community, Majority Society and State Power

Číslo projektu: 25/2010  

Vedúci projektu: Peter Salner, PhDr., DrSc.,

Zástupkyňa vedúceho: Monika Vrzgulova, PhDr., CSc.,

Riešiteľky: Ivica Bumová, PhD., Blanka Soukupová, PhDr., CSc.

Doba riešenia projektu: 01. 2010 – 12. 2012 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2012
Typ projektu: