Židovská komunita po roku 1945


SALNER, P. (Ed.): Židovská komunita po roku 1945 (zost. P. Salner). Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2006. ISBN 80-88997-33. 184 s.