Židovská komunita v Čechách a na Slovensku po roku 1945

20. 4. – 21. 4. 2009

Interdisciplinárny seminár organizovaný Ústavom etnológie SAV a Dokumentačným strediskom holokaustu v Bratislave. Podujatia sa zúčastnilo 18 účastníkov.

Miesto konania: Bratislava

Členovia organizačného výboru: M. Vrzgulová, P. Salner