​Žité susedstvo. Trnavský a Bratislavský regióny/ Dolné Rakúsko

Living Neighbourgood: Trnava and Bratislava District/ Lower Austria

Partnerská inštitúcia: Österreichische Gesellschaft für Menochenrechte, Wien, 
Österreich

Finančné zabezpečenie: Österreichische Gesellschaft für Europapolitik 

Doba riešenia: 2005–2006 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2006
Typ projektu: