Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve počas 2. svetovej vojny

Multilaterálny projekt

Crimes against civilian populations during WW2: victims, witnesses, collaborators and perpetrators

Typ projektu: Multilaterálny projekt vo Washingtone (USA) organizačne i koncepčne 
zabezpečujúci a sumarizujúci výsledky práce expertných výskumných tímov v jednotlivých európskych krajinách. 

Nositeľ projektu: United States Holokaust Memorial Museum, Washington 

Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc, súčasne menovaná do tímu projektu ako koordinátorka za Slovenskú republiku. 

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2011–31.12.2016

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2016
Typ projektu: