Zuzana Beňušková bola vymenovaná za profesorku

Naša kolegyňa, Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. bola 22.10.2013 vymenovaná prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom za vysokoškolskú profesorku.

Vymenovací dekrét si môžete pozrieť dole v prílohe. Srdečne gratulujeme! 

Prílohy: 
Nie