Analýza druhého regionálneho cyklu periodických správ podľa dohovoru z roku 2003 zmluvnými štátmi v Európe