Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku