Externá evaluácia rómskeho stredoškolského štipendia poskytovaného Roma Education Fund